РАДОСТ ЧИТАЊА У ВЛАДИМИРАЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ Штампа

Владимирачка библиотека је за ученике основне школе организовала током новембра читалачку радионицу. Организатор радионице, Драгана Марковић Јованић, је током рада са децом прорађивала текстове из књига које су малишани сами одабрали.

Рад је осмишљен тако да оспособи децу да јавно презентују одабране песме и одломке из њима блиске књижевне грађе. У понедељак, 19. Новембра преко 20 ученика је од 8 до 18 сати пред публиком читала одабране текстове. Њихову публику тог дана чинило је преко 150 дечака и девојчица из вртића и основне школе, углавном, вршњака читача, ученика од првог до шестог разреда. Јавно читање донело је окупљеној деци помало неочекивану радост у скрајнутим активностима јавног читања и слушања. Мали читачи постали су тако амбасадори писане речи у генерацијски хоризонталном популарисању књиге.

maxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmax