ПРОЦЕС ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ ЈЕ У ТОКУ!
До завршетка процеса дигитализације можете се упознати са неким од најзначајнијих међународних пројеката у области дигиталног библиотекарства, као што су:

СВЕТСКА ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА
Пројекат Светске дигиталне библиотеке покренула је Конгресна библиотека у Вашингтону у сарадњи са Унеском 2005. године. Светска дигитална библиотека требало би да буде усредсређена на представљање ретких и јединствених збирки које су физички похрањене на географски различитим локацијама, а које, удружене с другим међународним, мултикултурним и мултијезичким збиркама могу истовремено да се претражују и прегледају, да доприносе новим знањима и да буду корисне за нставнике, професоре, истраживаче, студенте и широку публику.
http://www.wdl.org/en

European digital library project – EDL
Пројекат ЕДЛ је циљани пројекат финансиран од стране Европске комисије, у оквиру програма e-Contentplus. Пројекат координира Немачка национална библиотека. Пројекат је покренут у септембру 2006 са циљем да ради на укључивању библиографских база података и дигиталних колекција националних библиотека из следећих земаља: Белгије, Грчке, Исланда, Ирске, Лихтенштајна, Луксембурга, Норвешке, Шпаније и Шведске, у Европску библиотеку. Пројекат ЕДЛ бавиће се и унапређењем вишејезичности на порталу Европске библиотеке, успостављањем сарадње између Европске библиотеке и других не-библиотечких иницијатива и ширењем маркетиншких и комуникационих сервиса Европске библиотеке.
http://www.edlproject.eu

The European Library
Рад на овом европском пројекту званично је започет почетком 2001.године. Лин Бриндли, извршни директор Британске библиотеке, по први пут је презентирала пројекат на Конференцији ЦДНЛ у Бостону 2001. Конзорцијум осам европских националних библиотека започео је рад на ТЕЛ пројекту с циљем да се развије и побољша сарадња европских националних библиотека на плану развоја дигиталних и других електронских колекција у библиотекама. ТЕЛ је реализован у форми “Пратећег програма” очувања културне баштине европских земаља који је у надлештву Европске комисије (Кеy Ацтион 3 оф тхе Информатион Тецхнологy ИСТ ресеарцх програм). Финансијер ТЕЛ пројекта је Европска комисија, а пројекат се реализује под окриљем ЦЕНЛ (Конференције европских националних библиотека).
http://www.theeuropeanlibrary.org